Płyty warstwowe i posiadane przez nie atesty

Atest to dokument wystawiany przez upoważnioną do tego instytucję, który potwierdza jakość płyty warstwowej. Ma on za zadanie także potwierdzenie zgodności wykonania płyt warstwowych zgodnie z obowiązującymi normami.

Atesty mogą być wystawione przez różne instytucje. Przykładowo Instytut Techniki Budowlanej wystawia aprobatę techniczną, znak certyfikacji i certyfikat zgodności. Oprócz tych atestów Państwowy Zakład Higieny wystawia atest higieniczny oraz świadectwo o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej płyty warstwowej.

W jaki sposób wydaje się atesty dla płyt warstwowych? Atest wydaje się na podstawie dokumentów i ekspertyz, w których producent deklaruje skład chemiczny stosowanych materiałów i wyrobów w produkcji płyt warstwowych. Zadeklarowany muszą być także formy użytkowe wyrobów i ich opisy techniczne oraz wpływ na środowisko.

Istotne jest to, że jeden atest może dotyczyć tylko jednego materiału danego producenta. Aby otrzymać atest dla płyt warstwowych producent musi przedłożyć szereg dokumentów. W przypadku nie spełnienia wymogów atestu nie przyznaje się.

Atesty zarówno w przypadku płyt warstwowych jak i innych materiałów nie są przyznawane raz na zawsze. Każdy atest posiada swój termin ważności, pod warunkiem zachowania bez zmian składu chemicznego i technologicznego.