Monitoring korporacji może prowadzić komórka wewnętrzna albo podmiot zewnętrzny

Specjalni wysłannicy jeżdżą placówkach

Kontrola wewnętrzna - tym tytułem klasyfikuje się komórki korporacji odpowiedzialne za sprawdzanie prawidłowości procedur, poprawności wypełniania dokumentów, wniosków, pism. Taki wewnętrzny audyt oferują instytucje budżetowe. Specjalni wysłannicy jeżdżą po placówkach w okregu oraz sprawdzają operacje, wnioski, podania jak także wszelakie inne dokumenty. Monitoring korporacji ma zapobiec działaniom korupcyjnym, oszustwom, łamaniu prawa jak także wszelkim działaniom mogącym zagrozić przedsiębiorstwu w aspekcie finansowym jak także wizerunkowym. Wszystkie nieprawidłowości są wyjaśniane, a przeciw podejrzanym toczą się postępowania. O ile doszło do złamania prawa, kontrola wewnętrzna powiadamia policję. Podówczas sprawa - po zwolnieniu ludzi zawinionych - ma swój dalszy bieg. Monitoring korporacji jest wskazany, dlatego że zapobiega od działaniom przynoszącym wymierne ubytki budżetowe (wskutek defraudacji). Dodatkowo zapobiega szkodom wizerunkowym jak także utracie zaufania, jakie jest podstawą w interesie, w szczególności finansowym. O ile oszustwa wyjdą na jaw czy także zostaną ujawnione poprzez nieprawidłowości na niebagatelną skalę, reputacja korporacji na sto procent ucierpi. W rezultacie obecni kontrahenci rzadziej będą skorzystać z usług konkretnego korporacji czy także zakończą współpracę, za to przyszli kontrahenci wybiorą konkurencję.Audyt może składać się także charakter stricte podatkowy. Takie usługi świadczą korporacji zajmujące się doradztwem finansowym, podatkowym, konsultingiem.